VERAKs styre 2016

Leder og kasserer:
Jon Arne Didriksen                                 Tlf.: 33 13 10 40
Andersbonnveien 23                                E-post: korat@online.no
3282 Kvelde

Nestleder:
Aase Margrethe Aadnesen                      Tlf.: 92 16 10 01
Skulds vei 17                                  E-post: Aase-aa@online.no
1349 Rykking 
         

Sekretær:
Audhild Vikhamar                        Tlf: 33 13 10 40                           
Andersbonnveien 23                                E-post: sekreter@verak.no

Utstillingssekretær:
Audhild Vikhamar                                   Tlf.: 33 11 51 09
Andersbonnveien 23                               E-post: sekreter.verak.no
3282 Kvelde
                             

STYREMEDLEM
Ann Pia Didriksen                                   Tlf.: 93 28 69 24
Skallebergveien 10                                 E-post: pearl__flower@hotmail.com
3209 Sandefjord 

Rita Aspnes
Sjeggerødtunet 10
3158 Andebu